10 April, 2015

Program Outreach Linus 2.0 Tahun 2015 Negeri Melaka sedang berjalan selama tiga hari bermula dari 7 hingga 9 April 2015. Melibatkan 89 murid program Pemulihan yang tidak melepasi saringan 2 / 2014 ( Tahun 2).

06 April, 2015

Mesyuarat PIBG dan sumbangan komputer dari SAMB.
Mesyuarat PIBG pada 3 April 2015 mencipta sejarah apabila pihak SAMB (Syarikat Air Melaka Berhad) telah menyumbangkan 10 desktop untuk kegunaan murid - murid di sekolah ini. Semoga sumbangan yang penuh bermakna ini dapat digunakan sebaik mungkin bagi tujuan PdP.