02 April, 2011

LDP pertama 29 Januari 2011

Tahun baru 2011

SKPKM merupakan sebuah sekolah yang aktif dengan pelbagai aktiviti berunsur akademik dan bukan akademik. Kesibukan guru-gurunya dan staf menyiapkan tugasan masing-masing menyebabkan blog ini tidak dapat di kemaskini dengan sebaik mungkin. Kami akan cuba membuatkan yang terbaik dan mengemaskini blog ini dengan seberapa segera.